Üks sats, üks süda
JK TABASALU
 • bra

Tasud ja liitumine

Hinnakiri

 • Treeningud lasteaedades. Treening 1x nädalas ca 25-35 min korraga - 10 € kuus.
 • Lasteaialaste treeningud Tabasalu platsil/saalis 1x nädalas 1h korraga - 20 € kuus.
 • Treeningud 2x nädalas - 40 € kuus.
 • Treeningud 3x nädalas - 55 € kuus.
 • Treeningrühmade treeningkordade arv on kirjeldatud treeningkalendris

Üks treeningtund = 1,5 h.

Treeningute hinnad on arvestatud 12 kuu kogusummana, mis on jagatud 12 võrdseks osaks (k.a. suvepuhkuse ajal kui puhkus ei kesta rohkem kui 3 nädalat). Pikema puhkuse puhul ei arvestata treeningtasu iga puhatud kuu eest.

Treeningtasu ei sisalda tasu treeninglaagrite, välisreiside, turniiride majutuse, toitlustuse ja osavõtutasusid ning isiklike treeningvahendite eest.

Käesolev hinnakiri kuulub üldtingimuste juurde ja selle kinnitab klubi volinike koosolek. Hinnad võivad muutuda maksimaalselt kaks korda aastas.

Uus hinnakiri kehtib volinike koosoleku otsusega alates 1. detsember 2017 a.

Tabasalu jalgpallikool on erahuvikool, mis annab lapsevanemale võimaluse tasutava õppemaksu võrra vähendada iga-aastasel tuludeklaratsioonil oma deklareeritavaid tulusid.

JK Tabasaluga liitumine

Klubi ja jalgpallikool võtab vastu kolme tüüpi liikmeid.

 1. Noorsportlased ehk Noorliikmed.
 2. Klubi osanik ehk Tegevliige
 3. Klubi rahaga toetaja ehk Toetajaliige.

Noorsportlase ehk Noorliikme registreerimine klubisse/jalgpallikooli.

Lapse jalgpallikoolis treenimise eelduseks on noorliikmeks astumine, mis toimub lapsevanema avalduse alusel. Enne avalduse täitmist palume tutvuda

Enne avalduse esitamist soovitame lapsevanemal ühendust võtta klubi juhtidega või lapse eale vastava treeningrühma treeneriga. Tooge laps proovi treeningule ja täpsustage treeneriga lapsele sobivaimat treeningrühma (TG).

 1. Täitke liitumisavaldus veebikeskkonnas (LINK). M.h. vajame avalduses nii sportlase kui lapsevanema isikukoode kohalike omavalitsuste toetuste ja tulumaksutagastuse tarvis.
 2. Peale taotluse esitamist vaatab klubi juhatus taotluse läbi ja otsustab vastuvõtmise või mittevastuvõtmise osas. Vastuvõtmisest keeldumise põhjus võib olla vanusegrupi ületäituvus, lapse tervislikud põhjused või klubi eetilised põhjused.

Tegevliige - soovib klubi tegemistes otsustada ja panustada.

 • Tegevliikmeks astumine toimub avalduse alusel.
 • Tegevliikmel on klubi üldkoosolekul üks hääl.
 • Tegevliikmemaks 20€ aastas.
 • Avaldus esitada klubi e-posti aadressile info@tabasalujk.ee vabas vormis kuhu märkida liikmeks astuja nimi, isikukood, elukoht ja kontaktandmed.

3. Toetajaliige

Toetajaliikmeks saab automaatselt kui isik tasub klubi pangakontole vähemalt 50€ ja märkides makse nimeks "Toetajaliikmemaks". Kontonumber kontaktide lehel. Toetajaliikmel ei ole klubi üldkoosolekul hääleõigust. Toetajaliige saab klubi fännisärgi (eeldusel, et saadad oma kontaktandmed).

 


JK Tabasalu spordivarustus:

Standardvarustuse hulka kuuluvad:

Spordivarustuse tellimus esitada JK Tabasalu e-poes pood.tabasalujk.ee.

Välisreisid:

JK Tabasalu jalgpallivõistkonnad käivad võistlemas ka välismaal, mille kulud tasuvad reeglina lapsevanemad.

Soodustused:

Klubil on palju sõpru, kes pakuvad klubi liikmetele soodustusi.