Üks sats, üks süda
JK TABASALU

JK Tabasalu uuenenud volinike koosolek ja juhatus.

Jalgpalliklubi Tabasalu lastevanemate üldkoosolekul 12. novembril 2014 tutvustasid klubi juht Andro Kullerkupp ja volinike koosoleku esimees Margus Vetsa klubi 2014. aasta tegevusi ning saavutusi.

Koosolekul valiti uus volinike koosoleku koosseis, vana koosseisu volitused olid juba lõppenud.

Varasematest volinikest jätkasid: Monika Eespakk (2002 lapsevanem), Kaido Kundrats (1999 l.v.), Ivo Mehide (2004 l.v.), Leino Pank (2003 l.v.), Toomas Mihkelson (2002 l.v.), Kaido Viira (2002 l.v.), Margus Vetsa (2002 l.v.).

Uued volinikud: Amor Orgusaar (1999 ja 2006 l.v.), Ivo Remmelg (2003 l.v.), Risto Raaper (2005 l.v.), Andrei Jepihhin (2005 l.v.), Andro Kullerkupp (2002 l.v.) Esimehena jätkab Margus Vetsa (2002 l.v.).

Volinikud on valitud järgmiseks kolmeks aastaks. Volinikud on valmis aktiivselt panustama klubi arendamisse.

 

Klubile valiti uus juhatus.

Uue volinike koosoleku 20. novembril toimunud koosistumise esimene otsus oli tagasi kutsuda vana, ja ametisse määrata uus juhatuse koosseis.

Senine klubi juht Andro Kullerkupp soovis taanduda, kuna tundis, et ei suuda oma muude tegemiste kõrvalt klubi arengusse nii palju panustada, kui ta sooviks. Andro jätkab klubi heaks tööd volinike koosoleku koosseisus.

Klubi juhtimise järgnevateks aastateks võtsid enda kanda vabatahtlikud Riho Saksus (2002 l.v.) ja Indrek Anepaio (2004 ja 2006 l.v.), kolmanda juhatuse liikme ja klubi peatreenerina jätkab Risto Sarapik.

Indreku ja Riho ülesandeks on edasi arendada klubi tegevusi selleks, et treenerid saaksid aktiivselt tegeleda treeningtööga. Uus juhatus ja volinike koosolek soovivad klubi tegemistesse kaasata aktiivseid lapsevanemaid, kes saaks samuti anda oma panuse klubi arengusse.

Nii volinike koosseisu kui ka juhatuse liikmed eraldi töötasu ei saa ja klubi heaks panustatakse oma vabast tahtest.

 

Andro kommentaar: ”Mul on hea meel, et selle lühikese ajaga mil mul oli au olla selle klubi eesotsas, on klubi mitmekordselt kasvanud. Mul on koos vabatahtlike abilistega õnnestunud üles ehitada toimiv organisatsioon, mis nüüd vajab suuremat tähelepanu ja sisulist tegelemist. Mul on uhke tunne olla osaline JK Tabasalu arengus. Sellest saab meistriliiga klubi ja siit kasvavad välja tulevased Eesti koondislased.”

 

Indreku kommentaar: “Panustasin juba enne uute kohustuste võtmist klubi tegevustesse. Mulle läheb korda see, mis klubis toimub, kuidas treenerid tegelevad meie lastega ja milline on meie laste arengukeskkond. Jalgpall on vahend headeks inimesteks kasvamisel. Jätkan oma ja teiste ideede realiseerimist.

 

Riho kommentaar: ”JK Tabasalu on minu jaoks rohkemat, kui koht kuhu ma oma last trenni viin ja pärast koju toon. Soovin, et klubi oleks tähtis nii selle lastevanematele, treeneritele, ametiisikutele kui ka kogu valla inimestele. Loodan, et kõik vallaelanikud elaks ühel päeval klubi tegemistele kaasa!