Üks sats, üks süda
JK TABASALU

Lapsevanema meelespea

JK TABASALU LAPSEVANEMALE

Lapsevanemad omavad lapse elus ja kasvatamises kõige tähtsamat rolli. Lapsevanemad on need, kellelt laps saab oma eeskuju ja käitumismallid kogu ülejäänud eluks.
Lapsevanemate roll on anda lapsele õnne- ja turvatunnet, õpetada teda viisakalt käituma, julgustama last omandama uusi teadmisi ja oskusi.
Lapse esimeseks õpetajaks on tema lapsevanem. Laps saab oma käitumis- ja suhtlemisoskuse esimese õpetuse alati lapsevanemalt.
Lapsevanema roll lapse armastuses tema poolt harrastatava huvitegevusala vastu on väga suur ja tähtis.  On ju lapsevanem see, kes lapse esimest korda trenni või tundi viib ja toob. Näiteks jalgpallitrenni.

Lapsevanema ootustel ja käitumisel on ülisuur roll laste suhtumises ja käitumises nende jalgpalliharrastuse juures.

Lapsevanem peaks olema teadlik, miks tema laps jalgpalli mängida tahab.
Lapsed tahavad õppida uusi oskusi, saada endale uusi sõpru ja olla osa võistkonnast (sotsiaalne grupp), võita ja olla edukad, kogeda väljakutseid, positiivset ärevust ja sündmuste keskel olekut.
Näha ja avastada maailma, saada uusi teadmisi ja oskusi.

Kuigi kõik tahaks alati võita, peab meeles pidama, et võitmine iga hinna eest ei ole alati see mida noored jalgpallurid vajavad. Konkreetne mängutulemus ei ole alati treeningtöö efektiivsuse või tulemuslikkuse õiglane hinnang. Samuti ei anna konkreetne mängutulemus objektiivset hinnangut mängijate arengule ja nende rahulolule protsessi keskel olemisega.

Lapsevanema roll on toetada oma last osalemaks treeningutel ja võistlustel, julgustada ja toetada oma last tema arengus, toetada tema sõpru ja meeskonda, aidata positiivselt kaasa oma lapse võistkonna ja klubi arengule.
Lapsevanem teeb kõik selleks, et tema laps õpiks, mängiks, puhkaks õiges tasakaalus, et laps oleks söönud, et tal oleks trenniks/võistlusteks selga panna puhtad klubi riided ja vastavad jalanõud.

Lapsevanem teab mis on AUS MÄNG (FAIR PLAY). Samamoodi õpetab ta käituma oma last.
Võit iga hinna eest võib toota negatiivset tulemust, võit iga hinna eest ei ole eesmärk omaette.
Laps ei mängi jalgpalli ja võida mänge lapsevanema täitumata unistuste täitmiseks vaid laps mängib selleks, et areneda ja tunda mängust ning elust rõõmu. Lapsevanema roll on olla toetav ja elada oma lapse edule positiivselt kaasa. Ebaedu korral on lapsevanem last julgustav ja toetav. Negatiivsed kommentaarid lapse ja tema võistkonnakaaslaste aadressil toodavad negatiivset tulemust.

LAPSEVANEM EI TOHI KUNAGI:
* OMA LAPSE MÄNGULE VÄLJAKU KÕRVAL KAASA ELADES ASUDA TREENERI ROLLI
* SOLVATA OMA LAST, TEISI MÄNGIJAID, TREENERIT, KOHTUNIKKU, KLUBI
* ÕPETADA OMA LAST SOHKI TEGEMA, MÄNGIMA AGRESSIIVSELT JA JÕHKRALT VASTASMÄNGIJA SUHTES
* HINNATA AVALIKULT OMA LAPSE JA TEMA VÕISTKONNA VÕI TREENERI SOORITUSE TASET
* KÄITUDA TEISTE ISIKUTE SUHTES AGRESSIIVSELT VÕI EBAVIISAKALT.
* VÕTTA ENDALE KOHTUNIKU VÕI EKSPERDI ROLLI.