Üks sats, üks süda
JK TABASALU

Tasud ja liitumine

Hinnakiri

 • Treeningud lasteaedades. Treening 1x nädalas ca 25-35 min korraga - 10 € kuus.
 • Lasteaialaste treeningud Tabasalu platsil/saalis 1x nädalas 1h korraga - 20 € kuus.
 • Treeningud 2x nädalas - 40 € kuus.
 • Treeningud 3x nädalas - 55 € kuus.
 • Treeningrühmade treeningkordade arv on kirjeldatud treeningkalendris

Üks treeningtund = 1,5 h. Treeningtasu ei sisalda tasu treeninglaagrite, välisreiside, turniiride majutuse, toitlustuse ja osavõtutasusid ning isiklike treeningvahendite eest. Käesolev hinnakiri kuulub üldtingimuste juurde ja selle kinnitab klubi volinike koosolek. Hinnad võivad muutuda maksimaalselt kaks korda aastas. Uus hinnakiri kehtib volinike koosoleku otsusega alates 1. detsember 2017 a. Tabasalu jalgpallikool on erahuvikool, mis annab lapsevanemale võimaluse tasutava õppemaksu võrra vähendada iga-aastasel tuludeklaratsioonil oma deklareeritavaid tulusid.

Pearaha kinnituste määramine 2019 aastaks

Kõik Harku valla ja Tallinna linna sissekirjutusega lapsevanemad saavad kinnitada oma lapse huvihariduse toetuse saaja ning palume selle kinnituse teha Jalgpalliklubi Tabasalu heaks.

Sporditegevuse toetuse määramise e. lapsevanema poolse kinnitamise tähtajad:

Tallinnas saab teha 01.10.2018-30.11.2018 ning Harku vallas 01.11.2018-01.12.2018.

***

Juhul, kui lapsevanem kinnitab toetuse saajaks mõne muu spordi- või huvialaringi, oleme nende laste puhul sunnitud rakendama alates 01.01.2019 treeningtasu osas lisatasu 15 EURi ulatuses.

Küsimuste korral võtke palun ühendust!

***

JK Tabasalu juhatus

info@tabasalujk.ee

JK Tabasaluga liitumine

Klubi ja jalgpallikool võtab vastu kolme tüüpi liikmeid.

 1. Noorsportlased ehk Noorliikmed.
 2. Klubi osanik ehk Tegevliige
 3. Klubi rahaga toetaja ehk Toetajaliige.

Noorsportlase ehk Noorliikme registreerimine klubisse/jalgpallikooli.

Lapse jalgpallikoolis treenimise eelduseks on noorliikmeks astumine, mis toimub lapsevanema avalduse alusel. Enne avalduse täitmist palume tutvuda

Enne avalduse esitamist soovitame lapsevanemal ühendust võtta klubi juhtidega või lapse eale vastava treeningrühma treeneriga. Tooge laps proovi treeningule ja täpsustage treeneriga lapsele sobivaimat treeningrühma (TG).

 1. Täitke liitumisavaldus veebikeskkonnas (LINK). M.h. vajame avalduses nii sportlase kui lapsevanema isikukoode kohalike omavalitsuste toetuste ja tulumaksutagastuse tarvis.
 2. Peale taotluse esitamist vaatab klubi juhatus taotluse läbi ja otsustab vastuvõtmise või mittevastuvõtmise osas. Vastuvõtmisest keeldumise põhjus võib olla vanusegrupi ületäituvus, lapse tervislikud põhjused või klubi eetilised põhjused.

Tegevliige - soovib klubi tegemistes otsustada ja panustada.

 • Tegevliikmeks astumine toimub avalduse alusel.
 • Tegevliikmel on klubi üldkoosolekul üks hääl.
 • Tegevliikmemaks 20€ aastas.
 • Avaldus esitada klubi e-posti aadressile info@tabasalujk.ee vabas vormis kuhu märkida liikmeks astuja nimi, isikukood, elukoht ja kontaktandmed.

3. Toetajaliige

Toetajaliikmeks saab automaatselt kui isik tasub klubi pangakontole vähemalt 50€ ja märkides makse nimeks "Toetajaliikmemaks". Kontonumber kontaktide lehel. Toetajaliikmel ei ole klubi üldkoosolekul hääleõigust. Toetajaliige saab klubi fännisärgi (eeldusel, et saadad oma kontaktandmed).

 


JK Tabasalu spordivarustus:

Standardvarustuse hulka kuuluvad:

Spordivarustuse tellimus esitada JK Tabasalu e-poes: tabasalujk.ee/pood/

Välisreisid:

JK Tabasalu jalgpallivõistkonnad käivad võistlemas ka välismaal, mille kulud tasuvad reeglina lapsevanemad.

Soodustused:

Klubil on palju sõpru, kes pakuvad klubi liikmetele soodustusi.