Üks sats, üks süda
JK TABASALU

Tasud ja liitumine

Hinnakiri

Jalgpalliklubi Tabasalu liikmetasud (õppetasud) on alates 01.09.2022. a järgnevad:

Lasteaedades toimuvad treeningud (1 trenn nädalas) 25 eurot/kuus

Lasteaiagrupi treeningud Tabasalus (1 trenn nädalas) 25 eurot/kuus

Koolilastele (2 trenni nädalas) 45 eurot/kuus*

Koolilastele (3 trenni nädalas) 65 eurot/kuus*

Koolilastele (3 trenni nädalas ilma valla huviringi toetuseta) 80 eurot/kuus

Koolilastele (4 trenni nädalas) 75 eurot/kuus*

Koolilastele (4 trenni nädalas ilma valla huviringi toetuseta) 90 eurot/kuus

* - eeldusel, et lapsevanem on taotlenud valla poolset huvihariduse toetust

Osundame siinkohal, et JK Tabasalu on huvikool, mille liikmetasu (õppetasu) on lapsevanemal õigus maha arvestada oma maksustatavast tulust.

  • Treeningrühmade treeningkordade arv on kirjeldatud treeningkalendris ning liikmetasud on grupipõhised. 

***

Anname siinsega ka teada, et muudame alates 01.09.2019. a ka MTÜ Jalgpalliklubi Tabasalu treeninglepingute üldtingimuste punkte 3.5. ja 3.6. ning need kõlavad uues redaktsioonis järgnevalt:

"3.5. Õppetasu ei sisalda tasu treeninglaagrite, välisreiside, transpordi, turniiride osavõtutasude, majutuse ja toitlustuse ning isiklike treeningvahendite eest. Klubi juhatus võib erandkorras otsustada erinevate kulude kompenseerimist.

3.6. Jalgpallikoolil on volinike koosoleku otsuse alusel õigus suurendada õppetasu üks kord kalendriaastas teatades sellest vähemalt 30 päeva ette."

***

Klubi õppemaksu tuleb tasuda aastaringselt 12 kuud ning see sisaldab 11 kuud treeninguid ja võistlusi ning 1 kuu puhkust. Puhkuse aja (kas ühes või mitmes osas) määrab treener sõltuvalt konkreetse treeninggrupi treening- ja võistlusgraafikust. Treeningutelt puudumine ei vabasta õppemaksu tasumisest. Erandid on võimalikud taotluse alusel juhul, kui laps puudub tervislikel põhjustel arsti tõendiga üle kuu aja.

***

Pearaha kinnituste määramine 2023 aastaks

Kõik Harku valla ja Tallinna linna sissekirjutusega lapsevanemad saavad kinnitada oma lapse huvihariduse toetuse saaja ning palume selle kinnituse teha Jalgpalliklubi Tabasalu heaks.

Sporditegevuse toetuse määramise e. lapsevanema poolse kinnitamise tähtajad:

Tallinnas saab teha 01.10.2022-30.11.2022 ning Harku vallas 01.11.2022-01.12.2022.

***

Juhul, kui lapsevanem kinnitab toetuse saajaks mõne muu spordi- või huvialaringi, oleme nende laste puhul sunnitud rakendama alates 01.01.2023 treeningtasu osas lisatasu 15 EURi ulatuses.

Küsimuste korral võtke palun klubiga ühendust!

***

JK Tabasalu juhtkond

info@tabasalujk.ee

JK Tabasaluga liitumine

Klubi ja jalgpallikool võtab vastu kolme tüüpi liikmeid.

  1. Noorsportlased ehk Noorliikmed.
  2. Klubi osanik ehk Tegevliige
  3. Klubi rahaga toetaja ehk Toetajaliige.

Noorsportlase ehk Noorliikme registreerimine klubisse/jalgpallikooli.

Lapse jalgpallikoolis treenimise eelduseks on noorliikmeks astumine, mis toimub lapsevanema avalduse alusel. Enne avalduse täitmist palume tutvuda

Enne avalduse esitamist soovitame lapsevanemal ühendust võtta klubi juhtidega või lapse eale vastava treeningrühma treeneriga. Tooge laps proovi treeningule ja täpsustage treeneriga lapsele sobivaimat treeningrühma (TG).

  1. Täitke liitumisavaldus veebikeskkonnas (LINK). M.h. vajame avalduses nii sportlase kui lapsevanema isikukoode kohalike omavalitsuste toetuste ja tulumaksutagastuse tarvis.
  2. Peale taotluse esitamist vaatab klubi juhatus taotluse läbi ja otsustab vastuvõtmise või mittevastuvõtmise osas. Vastuvõtmisest keeldumise põhjus võib olla vanusegrupi ületäituvus, lapse tervislikud põhjused või klubi eetilised põhjused.

Tegevliige - soovib klubi tegemistes otsustada ja panustada.

  • Tegevliikmeks astumine toimub avalduse alusel.
  • Tegevliikmel on klubi üldkoosolekul üks hääl.
  • Tegevliikmemaks 20€ aastas.
  • Digitaalselt allkirjastatud avaldus esitada klubi e-posti aadressile info@tabasalujk.ee vabas vormis, kuhu märkida liikmeks astuja nimi, isikukood, elukoht ja kontaktandmed.

3. Toetajaliige

Toetajaliikmeks saab automaatselt kui isik tasub klubi pangakontole vähemalt 50€ ja märkides makse nimeks "Toetajaliikmemaks". Kontonumber kontaktide lehel. Toetajaliikmel ei ole klubi üldkoosolekul hääleõigust. Toetajaliige saab klubi fännisärgi (eeldusel, et saadad oma kontaktandmed).

 


JK Tabasalu spordivarustus:

Standardvarustuse hulka kuuluvad:

Spordivarustuse tellimus esitada JK Tabasalu e-poes: tabasalujk.ee/pood/

Välisreisid:

JK Tabasalu jalgpallivõistkonnad käivad võistlemas ka välismaal, mille kulud tasuvad reeglina lapsevanemad.

Soodustused:

Klubil on palju sõpru, kes pakuvad klubi liikmetele soodustusi.