Üks sats, üks süda
JK TABASALU

Tasud ja liitumine

Hinnakiri

Jalgpalliklubi Tabasalu liikmetasud (õppetasud) on alates 01.04.2023. a järgnevad:

Lasteaedades toimuvad treeningud (1 trenn nädalas) 25 eurot/kuus

Lasteaiagrupi treeningud Tabasalus (1 trenn nädalas) 30 eurot/kuus

Koolilastele (2 trenni nädalas) 60 eurot/kuus*

Koolilastele (3 trenni nädalas) 80 eurot/kuus*

Koolilastele (3 trenni nädalas ilma valla huviringi toetuseta) 95 eurot/kuus

Koolilastele (4 trenni nädalas) 90 eurot/kuus*

Koolilastele (4 trenni nädalas ilma valla huviringi toetuseta) 105 eurot/kuus

* - eeldusel, et lapsevanem on taotlenud valla poolset huvihariduse toetust

Osundame siinkohal, et JK Tabasalu on huvikool, mille liikmetasu (õppetasu) on lapsevanemal õigus maha arvestada oma maksustatavast tulust.

 • Treeningrühmade treeningkordade arv on kirjeldatud treeningkalendris.
 • Liikmetasud on grupipõhised ning ei sõltu trennis käimiste arvust.

***

Anname siinsega ka teada, et muudame alates 01.09.2019. a ka MTÜ Jalgpalliklubi Tabasalu treeninglepingute üldtingimuste punkte 3.5. ja 3.6. ning need kõlavad uues redaktsioonis järgnevalt:

"3.5. Õppetasu ei sisalda tasu treeninglaagrite, välisreiside, transpordi, turniiride osavõtutasude, majutuse ja toitlustuse ning isiklike treeningvahendite eest. Klubi juhatus võib erandkorras otsustada erinevate kulude kompenseerimist.

3.6. Jalgpallikoolil on volinike koosoleku otsuse alusel õigus suurendada õppetasu üks kord kalendriaastas teatades sellest vähemalt 30 päeva ette."

***

Klubi liikmetasu (õppetasu) tuleb tasuda aastaringselt 12 kuud k.a. suvekuud ja/või november/detsember, kui gruppidel on puhkused (minimaalne puhkuse aeg aasta peale 1 kuu ja maksimaalne 2 kuud).

Puhkuse aja (kas ühes või mitmes osas) määrab treener sõltuvalt konkreetse treeninggrupi treening- ja võistlusgraafikust. Treeningutelt puudumine ei vabasta õppemaksu tasumisest. Erandid on võimalikud taotluse alusel juhul, kui laps puudub tervislikel põhjustel arsti tõendiga üle kuu aja.

***

SOODUSTUSED

Juhul, kui ühest perest käib JK Tabasalu treeningutel vähemalt 3 last ja kõikidel lastel on tehtud Harku valla või Tallinna sporditoetuse kinnitus JK Tabasalule, siis 100% liikmemaksu peab tasuma ainult kahe lapse eest, kelle liikmemaks on kõige suurem (üldjuhul siis kõige vanemate laste eest) ja alates 3. lapsest (üldjuhul noorematele lastele) kohaldatakse liikmemaksuvabastust. Teate selle kohta, kui perekonnast osaleb treeningutel kolm või rohkem lapsi, palume saata aadressile: info@tabasalujk.ee.

Juhul kui pere majanduslik olukord on raske ja kui lapsele on tehtud Harku valla või Tallinna sporditoetuse kinnitus JK Tabasalule, siis on võimalik kirjaliku avalduse alusel taotleda liikmemaksu soodustust 50% ulatuses. Vabas vormis avalduses palume ära märkida lapse nime ja selgituse taotlemise põhjuste kohta.

***

Soovides lõpetada klubis treeningud, tasuge palun veel maksmata arved, informeerige lahkumisest kirjalikult vähemalt 30 kalendripäeva ette (tooge ära ka lahkumise põhjus) lapse treenerit ja klubi juhtkonda: info@tabasalujk.ee

Pearaha kinnituste määramine 2024 aastaks

Kõik Harku valla ja Tallinna linna sissekirjutusega lapsevanemad saavad kinnitada oma lapse huvihariduse toetuse saaja ning palume selle kinnituse teha Jalgpalliklubi Tabasalu heaks.

Kõik 18- ja 19-aastased noored saavad ise enda eest pearahade kinnituse määrata!

Sporditegevuse toetuse määramise e. lapsevanema poolse kinnitamise tähtajad:

TALLINN saab määrata toetuse saaja jooksvalt terve aasta - läbi PAI süsteemi - https://pai.tallinn.ee/

HARKU VALD saab määrata toetuse saaja jooksvalt terve aasta - läbi ARNO süsteemi - https://piksel.ee/arno/harku/

HARKU VALLA TÄPSUSTUS: ARNOs kinnituse andmist järgmise aasta kohta eraldi ei ole. Need harrastajad, kellel juba on kehtiv kinnitus/eelistus märgitud ning kes jätkavad samas klubis treenimist ka järgmisel aastal (on seega juba varasemalt nimekirjas), nende osas kehtib kinnitus/eelistuse valik järgmisele aastale edasi. 

***

Juhul, kui lapsevanem kinnitab toetuse saajaks mõne muu spordi- või huvialaringi, oleme nende laste puhul sunnitud rakendama treeningtasu osas kuutasule lisatasu 15 EURi ulatuses.

Küsimuste korral võtke palun klubiga ühendust!

***

JK Tabasalu juhtkond

info@tabasalujk.ee

JK Tabasaluga liitumine

Klubi ja jalgpallikool võtab vastu kolme tüüpi liikmeid.

 1. Noorsportlased ehk Noorliikmed.
 2. Klubi osanik ehk Tegevliige
 3. Klubi rahaga toetaja ehk Toetajaliige.

Noorsportlase ehk Noorliikme registreerimine klubisse/jalgpallikooli.

Lapse jalgpallikoolis treenimise eelduseks on noorliikmeks astumine, mis toimub lapsevanema avalduse alusel. Enne avalduse täitmist palume tutvuda

Enne avalduse esitamist soovitame lapsevanemal ühendust võtta klubi juhtidega või lapse eale vastava treeningrühma treeneriga. Tooge laps proovi treeningule ja täpsustage treeneriga lapsele sobivaimat treeningrühma (TG).

 1. Täitke liitumisavaldus veebikeskkonnas (LINK). M.h. vajame avalduses nii sportlase kui lapsevanema isikukoode kohalike omavalitsuste toetuste ja tulumaksutagastuse tarvis.
 2. Peale taotluse esitamist vaatab klubi juhatus taotluse läbi ja otsustab vastuvõtmise või mittevastuvõtmise osas. Vastuvõtmisest keeldumise põhjus võib olla vanusegrupi ületäituvus, lapse tervislikud põhjused või klubi eetilised põhjused.

Tegevliige - soovib klubi tegemistes otsustada ja panustada.

 • Tegevliikmeks astumine toimub avalduse alusel.
 • Tegevliikmel on klubi üldkoosolekul üks hääl.
 • Tegevliikmemaks 20€ aastas.
 • Digitaalselt allkirjastatud avaldus esitada klubi e-posti aadressile info@tabasalujk.ee vabas vormis, kuhu märkida liikmeks astuja nimi, isikukood, elukoht ja kontaktandmed.

3. Toetajaliige

Toetajaliikmeks saab automaatselt kui isik tasub klubi pangakontole vähemalt 50€ ja märkides makse nimeks "Toetajaliikmemaks". Kontonumber kontaktide lehel. Toetajaliikmel ei ole klubi üldkoosolekul hääleõigust. Toetajaliige saab klubi fännisärgi (eeldusel, et saadad oma kontaktandmed).

 


JK Tabasalu spordivarustus:

Standardvarustuse hulka kuuluvad:

Spordivarustuse tellimus esitada JK Tabasalu e-poes: tabasalujk.ee/pood/

Välisreisid:

JK Tabasalu jalgpallivõistkonnad käivad võistlemas ka välismaal, mille kulud tasuvad reeglina lapsevanemad.

Soodustused:

Klubil on palju sõpru, kes pakuvad klubi liikmetele soodustusi.